Monday, September 21, 2009

REMEMBERING MARTIAL LAW

Every 21st of September, You will see those militants, leftist, Cory's yelloy people people brigade, those so called human rights victims of atrocities during martial law. You know all these people pissed me off every year, why not celebrate good things happened during martial law? likes descipline, peace and order, no drug trafficking,strict inplementaion of curfew to the youth, cleanliness and beautification of Metro Manila etc, (ang dami-dami nito) Ang totoo marami ang nagsasabi na mas maganda ang buhay nuong Martial law dahil maganda ang economy natin, maganda ang mga negosyo ng mga mamamayan, hindi mo pangangambahan ang kidnaping, at lahat ng masasaman elemnto ng kasamaan ng paligid. Eh marami raw biktima ang martial Law, sorry na lang sila, alam naman nilang Martial law, kakalat-kalat pa sila sa paligid.