Thursday, March 26, 2009

FAITH vs. SCIENCE

An Atheist Professor of Philosophy speaks to his Class on the Problem Science has with GOD, the ALMIGHTY.
He asks one of his New Christian Students to stand and . . .
Professor: You are a Christian, aren't you, son?
Student: Yes, sir.
Professor: So you believe in GOD?
Student: Absolutely, sir.
Professor: Is GOD Good?
Student: Sure.
Professor: Is GOD ALL - POWERFUL?
Student: Yes.
Professor: My Brother died of Cancer even though he prayed to GOD to heal him. Most of us would attempt to help others who are ill. But GOD didn't.
How is this GOD good then? Hmm?
(Student is silent)
Professor: You can't answer, can you? Let's start again, Young Fella.
Is GOD Good?
Student: Yes.
Professor: Is Satan good?
Student: No.
Professor: Where does Satan come from?
Student: From . . . GOD . . .
Professor: That's right. Tell me son, is there evil in this World?
Student: Yes.
Professor: Evil is everywhere, isn't it ? And GOD did make everything. Correct?
Student: Yes.
Professor: So who created evil?
(Student does not answer)

Professor: Is there Sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the World, don't they?
Student: Yes, sir.
Professor: So, who Created them ?
(Student has no answer)
Professor: Science says you have 5 Senses you use to Identify and Observe the World around you. Tell me, son . . . Have you ever Seen GOD?
Student: No, sir.
Professor: Tell us if you have ever Heard your GOD?
Student: No , sir.
Professor: Have you ever Felt your GOD, Tasted your GOD, Smelt your GOD? Have you ever had any Sensory Perception of GOD for that matter?
Student: No, sir. I'm afraid I haven't.
Professor: Yet you still Believe in HIM?
Student: Yes.
Professor: According to Empirical, Testable, Demonstrable Protocol, Science says your GOD doesn't exist. What do you say to that, son?

Student: Nothing. I only have my Faith.
Professor: Yes, Faith. And that is the Problem Science has.
Student: Professor, is there such a thing as Heat?
Professor: Yes.
Student: And is there such a thing as Cold?
Professor: Yes.
Student: No sir. There isn't.

(The Lecture Theatre becomes very quiet with this turn of events)
Student: Sir, you can have Lots of Heat, even More Heat, Superheat, Mega Heat, White Heat, a Little Heat or No Heat...
But we don't have anything called Cold. We can hit 458 Degrees below Zero, which is No Heat, but we can't go any further after that. There is no such thing as Cold. Cold is only a Word we use to describe the Absence of Heat.
We cannot Measure Cold.
Heat is Energy.
Cold is Not the Opposite of Heat, sir, just the Absence of it.
(There is Pin - Drop Silence in the Lecture Theatre)

Student: What about Darkness, Professor? Is there such a thing as Darkness?
Professor: Yes. What is Night if there isn't Darkness?
Student: You're wrong again, sir.
Darkness is the Absence of Something
You can have Low Light, Normal Light, Bright Light, and Flashing Light . . .
But if you have No Light constantly, you have nothing and its called
Darkness, isn't it? In reality, Darkness isn't.
If it is, were you would be able to make Darkness Darker, wouldn't you?

Professor: So what is the point you are making, Young Man ?
Student: Sir, my point is your Philosophical Premise is flawed.
Professor: Flawed ? Can you explain how?
Student: Sir, you are working on the Premise of Duality.
You argue there is Life and then there is Death,
a Good GOD and a Bad GOD.
You are viewing the Concept of GOD as something finite,
Something we can measure.
Sir, Science can't even explain a Thought.
It uses Electricity and Magnetism, but has never seen,
Much less fully understood either one.
To view Death as the Opposite of Life is to be ignorant of the fact that
Death cannot exist as a Substantive Thing.
Death is Not the Opposite of Life: just the Absence of it.

Now tell me, Professor, do you teach your Students that they evolved from a Monkey?
Professor: If you are referring to the Natural Evolutionary Process, yes, of course, I do.
Student: Have you ever observed Evolution with your own eyes, sir?

(The Professor shakes his head with a Smile, beginning to realize where the Argument is going )

Student: Since no one has ever observed the Process of Evolution at work and
Cannot even prove that this Process is an On - Going Endeavor,
Are you not teaching your Opinion, sir?
Are you not a Scientist but a Preacher?

(The Class is in Uproar)

Student: Is there anyone in the Class who has ever seen the Professor's Brain?

(The Class breaks out into Laughter)

Student: Is there anyone here who has ever heard the Professor's Brain, Felt it, touched or Smelt it?
One appears to have done so.
So, according to the Established Rules of Empirical, Stable,
Demonstrable Protocol, Science says that you have No Brain, sir.
With all due respect, sir, how do we then trust your Lectures, sir?

(The Room is Silent. The Professor stares at the Student, his face unfathomable. )

Professor: I guess you'll have to take them on Faith, son.
Student: That is it sir . . .
The Link between Man & GOD is FAITH.
That is all that Keeps Things Moving & Alive.


It turned out later that the student is Albert Einstein.

Sunday, March 15, 2009

KWENTONG BETERANO

ARSENIO S, NAGUIT
1922 - 2009

Maraming kuwento tungkol kay Francis Magalona ng siya ay pumanaw pero mas pinili ko ang taong ito, na kasabay niyang namatay nuong araw ding yaon. Si Tatang Arsenio ay katapat lang bahay ko at araw-araw ay nagkikita kami at naghuhuntahan sa halos 5 taon na pagkakatira ko sa lungsod Quezon, at sa tagal ng panahong iyon ay itinuring na niya akong anak at kaibigan.

Isang beterano nuong panahon ng pangalawang digmaan pan-daigdig. At katulad ng tipikal na beterano ay maraming rin siyang kwento tungkol sa pakikipag-tungalian nila sa mga Hapon (aka sakang) Nguni't mas madalas ay nakikinig siya sa mga kwento ko na ang karamihan naman ay hindi totoo. Sa madaling salita trip lang ng matanda ang may ka-kwentuhan.

Si Mang Arsenio ay nakapag-asawa ng siya ay desi-sais anyos pa lamang dahil sa may ka-gwapuhan at matangkad marami rin siyang naging babae at pamilya sa mahabang panahon na pananatili niya dito sa daigdig. Kumplikado ang buhay pag-ibig niya, namatay ang una niyang asawa, dalawa ang naging anak niya dito. Sa pangalawa ay hindi siya kasal ngunit lima ang naging anak nila. At sa pangatlo ay si Aling Juliana na biyuda rin sa unang asawa, wala silang anak dahil pareho na silang matanda ng panahon na sila ay magsama. Ikinasal sila nuong 1996 sa maramihang pagkakasal na ini-sponsor ng mga mahilig mamulitikang politiko.

Hanggan sa dumating ang panahon na pinahihirapan na siya ng iba't-ibang karamdaman dahil na rin marahil sa edad niyang mahigit otsenta anyos na. Naging suki siya sa pagamutan ng mga beterano ang Veterans Memorial Medical Center.
Isang araw bago pumanaw si Mang Arsenio ay naka-pirma pa siya duon sa malaking biyaya na matatanggap ng mga beterano, siyam ng libong dolyares na siya ring dahilan kung bakit nagdatingan 'yung marami niyang kamag-anak na hindi na niya nakikita sa napakatagal na panahon. Nang-ibalita ko ito sa kanya, ay pinalapit niya ako at may ibinulong sa akin, inakala ng iba na babalatuhan ako ng matanda pero hindi ko na sinabi sa kanila yung bilin at dito ko lang sasabihin at ito ang bilin niya "Bahala ka na sa mga halaman ko ha, hindi na siguro ako makakap-dilig pa."

Sa wakas ay natapos din ang mahabang lamay at inilibing siya sa Libingan ng mga Bayani.

Paalam Mang Arsenio, kaibigan, beterano at bayani.

Thursday, March 5, 2009

PUSILA! PUSILA!

Pagkatapos ng mahigit 25 taon ang mga sundalo na nasangkot sa pagkaka-paslang sa dating senador Ninoy Aquino ay napalaya na sa bisa ng ehekutibong klemensiya na ibinigay ng Pangulong Arroyo. Dalawa lamang naman ang reaksyon ang Tumutol at ang Sumang-ayon. Sa mga tumutol siyempre kabilang na ang pamilyang Aquino sa pangunguna ni Noynoy at Kris. Sabi ni Senador NoyNoy, dapat ay humingi ng tawad sa kanila ang mga sundalo.(na para bang sigurado siya na may kinalaman ang mga ito sa konsperasiyang ito.) Si Kris naman ay pa-showbiz effect sa panunumbat at paiyak-iyak pang sinabi na nawalan daw siya ng Ama sa mahabang panahon.( Hay, naku Kris napaka-swerte mo nga sa lahat ng nawalan ng ama, dahil naging presidente ang nanay mo, naging senador ang kuya mo at naging showbiz host at artista ka na nagkamal ng pera at lalake.)

In fairness sa mga sundalo, ako bilang isa naniniwala na walang kinalaman ang mga ito. Sa aking pag-aaral at pagtatanong kadalasan kapag may operasyon ang mga kasundaluhan hindi naman talaga ibinibigay sa kanila ang detalye ng kanilang mga superyor. Mahirap makulong, ang iba nga diyan isang linggo pa lang nakukulong inaamin na na siya daw ang pumatay kay Jose Rizal, marahil kung may katotohanan ang bintang sa kanila ay may umamin na dito sa hirap ng pagkakakulong ng 25 taon.

Ang totoo tuwing ini-interbyu ang mga sundalong ito duon sa kulungan ay nadudurog ang puso ko sa pagka-awa sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Naglingkod sa bayan ang mga ito at alam natin na mga fallguys lang ang mga ito. Dapat pa nga ay bayaran ang nawalang mga taon sa kanila.

Sa pamilyang Aquino marahil ang isang opsiyon dito ay muling buksan ang kaso at tumutok naman tayo sa posibilidad na si Galman talaga ang pumatay dahil sa pinatunayan naman ito ng isa sa pinakamahusay na forensic expert natin na kumakailan lang ay naglabas ng resulta sa mahaba niya pagsasaliksik. (hindi tulad nuon na halos lahat ay naniwala sa hakahaka na patay na si Galman bago pa pinatay si Aquino.)

Yun nga lamang ay medyo malabo ng matukoy kung sino talaga utak dito. Marahil ay patay na lahat ang mga pangunahing kasangkot sa krimen na ito na nagpabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Katulad din ng kaso ni JFK ng Amerika, masakit din ito sa kanila pero sabi nga sa palasak na kasabihan sa englis "We have to move on.")

Sunday, March 1, 2009

Sulyap sa EDSA

Nuong Pebrero 25, 2009 ay muling ipinagdiwang ang "People Power" sa Edsa at sa pagkakataong iyon ay medyo kumpleto na ang cast ng mga pangunahing personahe tulad ni Enrile, Honasan at Ramos. Pero hindi pa rin mapapasubalian na ito ay nilangaw dahil na rin naman wala ng interes na pumunta rito ang mga mamamayan na ginamit ng simbahan at mga politiko nuon. Siyempre wala si Cory Aquino, dahil hanggan ngayon ay galit-galit pa rin sila. At mula nuon ay naging tatlo-bente sinko na ang "People Power". Sa aking personal na pananaw ay wala naman talagang "People Power" na nagpapabagsak sa Gobyernong gusto nilang palitan. Lahat ng ito ay nagtatagumpay lamang kapag bumabaliktad ang militar. Kaya kapag walang hindi nakialam ang militar walang patutunguhan ang "People Power". Tama lang na hindi ito siputin ni GMA dahil lumilikha lang ito ng pagkabaha-bahagi sa mga Pilipino. Sana ay tigilan na ang pagdiriwang sa okasyong ito ng people power dahil hindi naman nakakabuti sa kabuuan ng sambayanang Pilipino, at nagiging dahilan pa ito ng hindi paghilom ng sugat dahil sa walang kwentang pulitika na ang gustong mangyari ay umikot na lamang ang mundo natin sa kanila.